Utvalda kurser från utbildningen Systemutveckling IT & Samhälle – 2017

The information systems of the operations (Verksamheternas informationssystem)

Service-oriented system architecture (Tjänsteorienterad systemarkitektur)

Business & System development (Verksamhets och systemutveckling)

System development for mobile applications (Systemutveckling för mobila applikationer: Java)

Programming with object-oriented languages (Programmering med objektorienterade språk: C#, C++)

Databases and database design (Databaser och databasdesign: SQL)

Web programming (Webbprogrammering: HTML,CSS & PHP).

Project work and project methodology (Projektarbete och projektmetodik)

IT security (IT-säkerhet)

Degree project in IT & Society, 15hp (Examensarbete inom IT & Samhälle)