Välj en sida
Min arbetsprocess.

Min arbetsprocess.

Jag föredrar tät kommunikation varje dag vid utveckling av din hemsida för att minimera chansen för missförstånd. Två avstämningsmöten per dag brukar räcka för de flesta. Dessa möten brukar ske digitalt genom mjukvaran zoom. Du som kund är också delaktig i...